KäyttöehdotPeruutusehdot Tanssikoulu TNT Tuusula:

Kurssipaikkojen varaukset ovat sitovia. Rahoja ei palauteta oppilaan halutessa lopettaa harrastus kesken kauden, ainoastaan lääkärintodistuksella tai muun poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Kesken kauden tapahtuneissa loukkaantumisissa osallistumisen voi siirtää perheenjäsenelle, kurssipaikkaa voi siirtää seuraavalle lukukaudelle, tai kurssimaksusta voidaan palauttaa 50% lääkärintodistusta vastaan. Kurssimaksu tulee olla maksettuna ennen ensimmäiselle tunnille osallistumista, ellei toisin ole sovittu. Maksettu kurssipaikka on mahdollista siirtää toiselle, asiakkaan osoittamalle henkilölle ennen kurssin alkua.

Mikäli kurssille ilmoittautuu liian vähän osallistujia (väh. 6 henkilöä), on Tanssikoulu TNT Tuusulalla oikeus perua kurssi. Tällöin kurssimaksu palautetaan kokonaisuudessaan ilmoittautuneille.

Alle 18-vuotiaan lapsen ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä.


Vakuutus ja vastuu:

Tanssikoulu TNT Tuusula, tai tunnin ohjaaja ei vastaa loukkaantumisista tuntien aikana. Tanssikoulu ei vastaa harrastajien vakuuttamisesta, vaan osallistuja tai hänen huoltajansa vastaa itse sopivasta vakuuttamisesta niin tunnin aikana, kun vammojen hoidossa.


Sivuston sisältö esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin se on". Palveluntarjoaja ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa Sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen saatavuudesta. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia, poistaa niiltä mitä tahansa sisältöä tai lakkauttaa sivuston.

Sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä ("cookies") sivustolla. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla www-palvelu voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (session) vierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista. Evästeiden kieltäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston käytössä tai sivuston toimimattomuuden.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TMI Nita Lehdon :n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2020

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: TMI Nita Lehto

Osoite: Stenbäckinkatu 10 b 44, 00250 Helsinki

Y-Tunnus: 2701402-3

Puhelinnumero: 0449868485

Email: info@nitsku.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lehto Nita, info@nitsku.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteriin perustuva, laskutuksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön vapaaehtoiseen suostumukseen ilmoittautuessaan tunneille lomakkeen tai sähköpostin kautta, jonka tarkoituksena on kerätä asiakkaan yhteystiedot, jotta yritys voi laskuttaa asiakkaalta tämän yritykseltä ostaman, sopimuksessa yksilöidyn, palvelun.

Rekisterin käyttötarkoituksena yhteydenpito asiakkaisiin, mahdolliset sopimusehtoja rikkovat (esim. varatulta tunnilta pois jääminen, ilman peruutusta tai palvelun käyttäminen ilman maksua) sekä asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei levitetä kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat, henkilön nämä luovuttaessa:


  • Henkilön nimi kokonaisuudessaan


  • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakkaan omasta aloitteesta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, käytetään ainoastaan asiakkaan kanssa sovittuihin tarkoituksiin, kuten asiakkaan ostaman palvelun laskutukseen. Tiedot päivittyvät järjestelmään ainoastaan asiakkaan päivittäessä ne.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Laskutusjärjestelmän suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Laskutusjärjestelmä on nettilasku.fi


9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on perusteltua yhdistyksen toimintaan liittyvien etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi..